Discussion:
ªxºñ¹L¥b ªü«óŽN¯àªv²zŠn°ê®a¶Ü/
(时间太久无法回复)
san
2004-11-30 03:49:26 UTC
Permalink
我不相信
--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw> ◆ From: 163.19.229.215
€@¬y£®€p«C«C
2004-11-30 06:47:54 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.cs.nthu.edu.tw (san)》之銘言:
: 我不相信
試試看就知道了嘛:)
--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 203-204-39-94.adsl.static.giga.net.tw
³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2004-11-30 07:21:03 UTC
Permalink
我不相信
你不得不信, 因為:

1. 如果你相信國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 國民黨執政時做的好, 是因為泛藍過半.

2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是在亂的一方, 那更應該讓
泛綠過半, 終止亂相.

不論你支持或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
泛藍這種, 連自己的黨都治不好, 錢發不出的黨, 根本沒有能
力治國, 更何況, 他們主張投降式一中, 還反軍購, 大開共軍
攻台之門.

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:61.64.*
alekzhao
2004-11-30 07:34:16 UTC
Permalink
泛綠過半老子就沒有什麼耐心了。
還是讓老子來執政比較好一些。
也不用實行什麼一國兩制了,直接進入社會主義社會。
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
我不相信
1. 如果你相信國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 國民黨執政時做的好, 是因為泛藍過半.
2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是在亂的一方, 那更應該讓
泛綠過半, 終止亂相.
不論你支持或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
泛藍這種, 連自己的黨都治不好, 錢發不出的黨, 根本沒有能
力治國, 更何況, 他們主張投降式一中, 還反軍購, 大開共軍
攻台之門.
--
我是大陸人,希望有一個強大而又民主的中國,
不支持泛藍泛綠,不支持台獨,支持武力統一臺灣.
我是中國的鷹派.
大風起兮雲飛揚,威加海內兮歸故鄉.安得猛士兮守四方!

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:222.80.*
someone
2004-11-30 08:31:04 UTC
Permalink
€€°ê€€°ê€H€£­nŠA·d¯º€F¡A

€j®a³£·|Å¥»¡¹L¡uŠÑ€l¡v¬OŠb»¡¹DŒwžg¡A

«Ü€Ö¥D±iªÀ·|¥Džqªº¡C
--
Šn±d°T®§!
Openfind Ž£šÑ§K¶OŒ·±µ¹qžÜ¡G40508888
±bž¹¡Gopenfind ±KœX¡Gopenfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
¡°šÓ·œ:222.80.*
neternie
2004-11-30 08:14:26 UTC
Permalink
Post by alekzhao
泛綠過半老子就沒有什麼耐心了。
還是讓老子來執政比較好一些。
也不用實行什麼一國兩制了,直接進入社會主義社會。
然後集合滯台中國人全部一起插你,一次滿足.

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:210.243.*
e***@kkcity.com.tw
2004-11-30 08:29:31 UTC
Permalink
Post by neternie
Post by alekzhao
泛綠過半老子就沒有什麼耐心了。
還是讓老子來執政比較好一些。
也不用實行什麼一國兩制了,直接進入社會主義社會。
然後集合滯台中國人全部一起插你,一次滿足.
~~~~~~~~~~
好像某個廣告詞
一次達成三個願望...一次滿足....:P
--

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ KK免/費/撥/接 ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │▏電話(1):449◤1999 電話(2):4058-6000
└──《From:218.169.7.35 》──┘▏帳號:kkcity 密碼:kkcity
€p«Â
2004-11-30 08:34:21 UTC
Permalink
Post by alekzhao
泛綠過半老子就沒有什麼耐心了。
還是讓老子來執政比較好一些。
也不用實行什麼一國兩制了,直接進入社會主義社會。
===================================================
去問問妳溫總理阿!支那豬!!!

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:211.22.*
123
2004-11-30 09:10:19 UTC
Permalink
無能就是無能
不會因為泛綠過半而有所改變
--
* Post by warry from 218-162-176-223.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
ysh
2004-11-30 12:59:05 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.cs.nthu.edu.tw (san)¡n€§»Êš¥¡G
: : §Ú€£¬Û«H
: žÕžÕ¬ÝŽNªŸ¹D€F¹À:)
®³§A·Rªº "¥xÆW"šÓžÕ?
§A¯uªº·RŠo¶Ü?»G±Ñ³t«×ŠpŠ¹§Öªº¬FÄÒ§A€]Ä@·NÅý¥L­ÌžÕ?

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[218-170-146-132.dynami]
§õ±N­x
2004-11-30 13:18:07 UTC
Permalink
Post by alekzhao
泛綠過半老子就沒有什麼耐心了。
還是讓老子來執政比較好一些。
也不用實行什麼一國兩制了,直接進入社會主義社會。
一個已經瘋掉的大陸人,大家不必理會。
台灣的經濟制度退化成社會主義的話。
哪裡有私人財產,
一切都是國有,那人民何必太努力賺錢?
要台灣人過分配糧食的生活嗎?
我第一個反對到底。

--
 ◎ Origin: 中央松濤站□bbs.ee.ncu.edu.tw From: 220-136-216-53.dynamic.hinet.
§õ±N­x
2004-11-30 14:24:29 UTC
Permalink
請把社會主義 跟共產主義讀清楚在上網
我不想了解社會主義和共產主義
共產主義所造成的失敗,已經有很多例子了。
我想我要過好生活,我只要精通資本主義和三民主義。
我根本不想了解一個失敗的理論和主義,
更不想讓他們污染和侵入我的腦袋和佔據我很少的空餘時間。
你如果是愛好社會主義的人,
歡迎你移民到大陸,
那裡是你的天堂。

--
 ◎ Origin: 中央松濤站□bbs.ee.ncu.edu.tw From: 220-136-216-53.dynamic.hinet.
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-01 04:58:57 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: : 試試看就知道了嘛:)
: 拿你愛的 "台灣"來試?
: 你真的愛她嗎?腐敗速度如此快的政黨你也願意讓他們試?

是的,
如果只有完全腐敗的國親兩黨可選擇
我十分願意讓民進黨放手試試看
請支持泛綠過半
謝謝。


--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 203-204-39-94.adsl.static.giga.net.tw
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-01 05:01:00 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.csie.ncu.edu.tw (李將軍)》之銘言:
: > 泛綠過半老子就沒有什麼耐心了。
: > 還是讓老子來執政比較好一些。
: > 也不用實行什麼一國兩制了,直接進入社會主義社會。
: 一個已經瘋掉的大陸人,大家不必理會。
: 台灣的經濟制度退化成社會主義的話。
: 哪裡有私人財產,
: 一切都是國有,那人民何必太努力賺錢?
: 要台灣人過分配糧食的生活嗎?
: 我第一個反對到底。

大陸人幾十年沒開口說過話了,
可憐可憐他們吧:)

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 203-204-39-94.adsl.static.giga.net.tw
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-01 05:09:57 UTC
Permalink
how兄
我覺得你說的蠻有道理
但是你的算盤裡似乎將現今的在野黨,
也就是國親兩黨近乎不可理喻的反對算進去
國親已不是正常的在野黨,
這幾年光是議事空轉造成國家內耗的例子天天上演
還產生一連串離譜事件如最近的鳥籠公投、真調會、惡質抹黑放話等
我們是需要強而有力的在野黨
但是絕對不是國民黨跟親民黨。

※ 引述《***@wuling.org (仙遊者(發呆中))》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.openfind.com.tw (連站 ... 都站不穩)》之銘言:
: > 你不得不信, 因為:
: > 1. 如果你相信國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
: > 因為, 國民黨執政時做的好, 是因為泛藍過半.
: 同樣的道理 我討厭國民黨 如果泛綠過半 污錢好辦
: 也可能 重複以前泛藍充分掌權後的恣意妄為
: 例如重劃農地建地 圖利本黨立委 利益輸送等等
: > 2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是在亂的一方, 那更應該讓
: > 泛綠過半, 終止亂相.
: 如果我認為國民黨當反對黨非常不錯 因為它們很熟悉黑金運作的方式
: 自然也很容易抓到別人利益輸送 當反對黨非常敏銳
: > 不論你支持或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
: > 泛藍這種, 連自己的黨都治不好, 錢發不出的黨, 根本沒有能
: > 力治國, 更何況, 他們主張投降式一中, 還反軍購, 大開共軍
: > 攻台之門.
: 所以無論無何 都該讓泛藍繼續維持大量的在野威脅
: 泛綠這種 總統兼黨主席太過集權 給他朝野都掌權必定開始思想清肅
: 大量舉債 錢則用作短期買票性政策政策 或是對經濟作短期聲勢拉抬
: 以再選舉時圖鞏固自己的票源門面 根本無心治國
: 把台灣最基本的經濟搞壞 台灣不攻自敗 披著民主皮的中共同路人

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 203-204-39-94.adsl.static.giga.net.tw
³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2004-12-01 06:02:11 UTC
Permalink
Post by €@¬y£®€p«C«C
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
1. 如果你相信國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 國民黨執政時做的好, 是因為泛藍過半.
同樣的道理 我討厭國民黨 如果泛綠過半 污錢好辦
也可能 重複以前泛藍充分掌權後的恣意妄為
例如重劃農地建地 圖利本黨立委 利益輸送等等
如果泛綠學泛藍腐敗, 那麼泛綠將會下台, 你擔心什麼?

如果你覺得過去國民黨曾做的好, 那也是因為泛藍過半.
執政黨目前是民進黨, 想過國民黨執政的 "好日子", 就要
讓泛綠過半.
Post by €@¬y£®€p«C«C
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是在亂的一方, 那更應該讓
泛綠過半, 終止亂相.
如果我認為國民黨當反對黨非常不錯 因為它們很熟悉黑金運作的方式
自然也很容易抓到別人利益輸送 當反對黨非常敏銳
過去的五年, 這種效應從來沒有發生, 如何說服我未來會發生?
這五年來, 泛藍不用功, 看八卦報和雜誌問政, 為反對而反對, 是已知的事實.
Post by €@¬y£®€p«C«C
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
不論你支持或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
泛藍這種, 連自己的黨都治不好, 錢發不出的黨, 根本沒有能
力治國, 更何況, 他們主張投降式一中, 還反軍購, 大開共軍
攻台之門.
所以無論無何 都該讓泛藍繼續維持大量的在野威脅
泛綠這種 總統兼黨主席太過集權 給他朝野都掌權必定開始思想清肅
大量舉債 錢則用作短期買票性政策政策 或是對經濟作短期聲勢拉抬
以再選舉時圖鞏固自己的票源門面 根本無心治國
把台灣最基本的經濟搞壞 台灣不攻自敗 披著民主皮的中共同路人
維持大量不理性又親中反台的泛藍在國會, 受到威脅的不只是執政黨,
還有全體台灣人, 他們可以不顧法理通過任何法案, 可以利益輸送,
只通過有利自己財團的法案, 更可以大開黑金保護傘.

藍調會, 軍購案, 鳥籠公投, 就是最好的例子.

除了泛藍, 還有誰會提名已知的黑金立委角逐今年立委.
這些立委, 如果沒犯罪, 為什麼要連夜潛逃出境?
泛藍王金平在這個過程中又擔任什麼角色?

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:61.64.*
ªü ¹F ¥Ž ŠÑ ªê
2004-12-01 05:59:59 UTC
Permalink
Post by €@¬y£®€p«C«C
how兄
我覺得你說的蠻有道理
但是你的算盤裡似乎將現今的在野黨,
也就是國親兩黨近乎不可理喻的反對算進去
國親已不是正常的在野黨,
這幾年光是議事空轉造成國家內耗的例子天天上演
還產生一連串離譜事件如最近的鳥籠公投、真調會、惡質抹黑放話等
鳥籠公投離譜??噗......

既然離譜 阿扁怎麼還照著離譜的公投法 辦公投呢?? 這不是犯賤嗎

真調會離譜??? 噗.......

等你先[正常且合理]的解釋完為啥319槍擊當天 上千個警力

卻沒有在1分鐘之內封鎖現場! 這才是天大的離譜啊!!!
Post by €@¬y£®€p«C«C
我們是需要強而有力的在野黨
但是絕對不是國民黨跟親民黨。
: 同樣的道理 我討厭國民黨 如果泛綠過半 污錢好辦
: 也可能 重複以前泛藍充分掌權後的恣意妄為
: 例如重劃農地建地 圖利本黨立委 利益輸送等等
: 如果我認為國民黨當反對黨非常不錯 因為它們很熟悉黑金運作的方式
: 自然也很容易抓到別人利益輸送 當反對黨非常敏銳
: 所以無論無何 都該讓泛藍繼續維持大量的在野威脅
: 泛綠這種 總統兼黨主席太過集權 給他朝野都掌權必定開始思想清肅
: 大量舉債 錢則用作短期買票性政策政策 或是對經濟作短期聲勢拉抬
: 以再選舉時圖鞏固自己的票源門面 根本無心治國
: 把台灣最基本的經濟搞壞 台灣不攻自敗 披著民主皮的中共同路人
--

忍一時收錢就遲

退一步梗變龜公
--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw> ◆ From: L2F06.pcroom.fcu.edu.tw
³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2004-12-01 08:20:04 UTC
Permalink
你不得不信, 因為:

1. 如果你 "相信" 國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 國民黨 "如果" 執政時能做的好, 也是因為泛藍過半.

2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是動亂國家的一方, 那就更應該讓
泛綠過半, 終止連宋亂象.

不論你相信或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.

泛藍這種連自己的黨都治不好, 黨工錢發不出來的黨, 根本沒有能
力治國. 更何況, 他們堅持主張投降式一中, 還反對台灣軍購對抗
中共威脅, 大開共軍攻台之門, "置台灣死生於度外, 以中國興亡
的己任".


--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:61.64.*
§õ±N­x
2004-12-01 09:08:22 UTC
Permalink
三民主義起碼有一半是社會主義 你真是太不懂孫老爹了
只會把三民主義跟民主當口號 當狂信者
所以希望你多唸書 社會主義一點都不失敗
資本主發展 社會主安定均富 這是很多國家的政策
目前社會主義發揮最多的國家很多是是快樂指數最高的國家
真是拜託你多唸書
把三民主義當口號跟符咒 跟喊共產主義卻只拿來極權的中共有何不同
當然不同,我相信每個年輕男女,都有獨特的思考和想法。
我有沒有念書,到底關你什麼事?
我不會輕易受到影響,
就像你苦追一個女孩子,卻始終追不到一樣,
因為你或許根本不知道女生根本不喜歡你。
三民主義,我認為念過就算了,
有個概念在,才不會盡信書不如無書。

--
 ◎ Origin: 中央松濤站□bbs.ee.ncu.edu.tw From: 61-229-180-231.dynamic.hinet.
§õ±N­x
2004-12-01 09:14:05 UTC
Permalink
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
不論你相信或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
泛藍這種連自己的黨都治不好, 黨工錢發不出來的黨, 根本沒有能
力治國. 更何況, 他們堅持主張投降式一中, 還反對台灣軍購對抗
中共威脅, 大開共軍攻台之門, "置台灣死生於度外, 以中國興亡
的己任".
哪像民進黨,說好聽是沒有黨產。
選舉到,就賣熱門商品和募款來增加收入。
國營企業民營化,
做不好就換掉、裁員,
假如,黨的治理方式等等民營化公司一樣,
那有誰願意當黨工呢?
民進黨的要錢手法,真是花拳繡腿一樣啊...

--
 ◎ Origin: 中央松濤站□bbs.ee.ncu.edu.tw From: 61-229-180-231.dynamic.hinet.
³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2004-12-01 09:21:12 UTC
Permalink
Post by ªü ¹F ¥Ž ŠÑ ªê
Post by €@¬y£®€p«C«C
how兄
我覺得你說的蠻有道理
但是你的算盤裡似乎將現今的在野黨,
也就是國親兩黨近乎不可理喻的反對算進去
國親已不是正常的在野黨,
這幾年光是議事空轉造成國家內耗的例子天天上演
還產生一連串離譜事件如最近的鳥籠公投、真調會、惡質抹黑放話等
鳥籠公投離譜??噗......
既然離譜 阿扁怎麼還照著離譜的公投法 辦公投呢?? 這不是犯賤嗎
泛賤的, 是國親版鳥籠公投, 能從鳥籠公投中找出出路, 是泛綠
厲害的地方, 不但辦成公投, 也讓全國人民了解, 國親根本就沒
有誠心通過公投.
Post by ªü ¹F ¥Ž ŠÑ ªê
真調會離譜??? 噗.......
等你先[正常且合理]的解釋完為啥319槍擊當天 上千個警力
卻沒有在1分鐘之內封鎖現場! 這才是天大的離譜啊!!!
我這就給你合理的解釋.

國安特勤人員洩密案, 彭子文剌探總統軍情, 並取得許多文件,

這証明:

1. 阿扁身邊的貼身護衛, 仍有許多是泛藍的, 這如何對319作假?

2. 泛藍人士, 可以輕易取得總統行程和防衛計劃, 當然可以
知道車行路徑, 車輛無防彈, 輕易的策劃刺殺.

3. 當然也能輕易的對泛藍屬性的殺手放水, 正如你所言為啥319
槍擊當天 國安人員沒有指揮上千個警力在1分鐘之內封鎖現場!
這根本就不離譜啊!!! 而是預謀!!!

深藍彭子文將軍幾個月前曾經與某媒體一起探勘總統官邸
週邊高樓的狙擊地點,而且還上電視節目細數一些總統被
刺殺的可能方法。

或許這就是319凶手對總統保安如此熟悉, 沒被當場抓出來
的主要原因.

http://www.newtaiwan.com.tw/news.asp?Serial=0120040909315&
Class=%E8%A9%B1%E9%A1%8C%E6%8E%92%E8%A1%8C%E6%A6%9C

陳鳳麟自首洩密 彭子文失聯

媒體披露國安局特勤中心後勤組上校陳鳳麟,因為洩漏
總統安全機密給前特勤中心執行長彭子文,而自首被捕
的消息,近年來常常上遍各類新聞評論節目的彭子文頓
時再度成為媒體追蹤的焦點。據了解,彭子文在陳鳳麟
二十日向當局自首當天之後,即與外界失聯,沒有公開
露面,整個案情相當不單純。


一位常常邀彭子文上評論節目的TVBS前新聞製作人低調
表示,新聞節目喜歡邀彭子文上節目,並不是因為他有
專業或者內幕,而是因為彭子文一直不怕被告。

因為他不在乎被告,所以言論大膽,一些遊走在軍事機
密邊緣的內幕或者看法,雖然讓一些電視製作人捏一把
冷汗,但是看在收視率以及獨家的誘惑之下,彭子文還
是成為新聞評論節目的最愛。

據指出,彭子文不但不怕被告,而且常常身上攜帶一大
^^^^^^^^^^^^
堆他自稱的機密文件,到處散發給記者或者主持人,一
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
些對於軍事機密有一點概念的媒體記者往往避之唯恐不
及,彭子文還是樂此不疲。

彭子文不只向陳鳳麟拿一些有關第一家庭的行程與警衛
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
隨扈機密,而且還大剌剌帶著媒體記者到處刺探總統安
^^^^^^^^
全防護的漏洞。

幾個月前曾經與某媒體一起探勘總統官邸週邊高樓的狙
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
擊地點,而且還上電視節目細數一些總統被刺殺的可能
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
方法,即使在言論自由開放受到憲法保障的美國,也沒
^^^^
有這種例子。此次國防部總政戰局在陳邦治指揮之下,
開始對彭子文的行為進行處理,其實算是遲來的正義。
(陳宗逸)


看完了上面報導, 還會覺得我的推論離譜嗎?


我的推論, 全是根據已知的事實, 決不是捕風捉影的結果.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
並且接受挑戰很久了, 沒有人成功反駁.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

阿扁要如何在319現場眾目睽睽下變出夾克上的彈孔?

其實很簡單, 泛藍派出殺手, 利用彭子文剌探到的軍情就可以
詳細掌握總統行縱, 當天的保安計劃和車輛狀況.

再利用藍色傾向的國安人員, 故意不封鎖現場, 以利藍色凶手逃手...

當天國安人員並沒有封鎖現場, 數月後, 爆發陳鳳麟洩漏軍情
給昔日長官彭子文的洩密案, 彭子文不但探得軍情, 還取得文
件. 而且, 彭子文只是個案嗎? 國安人員多的是泛藍.

彭子文曾說過, 不為李登輝擋子彈, 也不誨言他反扁.
陳鳳麟也說了, 國安特勤人員有些藍色人不喜歡阿扁,
對綠色執政感到反感...

再加上連宋選情告急, 動機和管道都有了.

不可能嗎? 高度可能.

請再思考:


1. 如果槍擊是做假, 請問如何用土製手槍, 打中位在車速30公里
的車上, 穿著夾克, 身體左右揮手幌動的目標, 而且是在夾克
內看不到的肚皮? 重點還要保証不能讓目標掛點.

2. 如果1真的成立, 連宋怎麼不敢親身証明? 心虛了嗎?
如果不能証明1能成立, 如何証明這是假槍擊?

3. 既是作假, 中槍當時為什麼不當場倒下, 假裝血流如注
, 好博取同情? (PS.除非候選人死亡, 選舉不會停止)

4. 既然是要造假博取同情, 又何必堅持走進奇美, 不躺著
裝昏裝可憐, 藉以博取同情?


連宋有智慧嗎?
從319以來, 連宋做了多少傻事, 讓泛藍形象儘失, 準政變都敢,
有什麼做不出來呢?

以上推論至為合理, 你們藍友想過了嗎?
Post by ªü ¹F ¥Ž ŠÑ ªê
如果誠如你說..
是泛藍做的..
致人於死地的方式...
應該
80% 的火藥裝填是凶手試射後的結果, 經凶手測試
和背景鞭炮聲音量接近.

不射擊頭部, 是因為手一舉高就會被人發現, 腹部
一樣可以致命.

沒有封鎖現場, 為什麼不問問那些藍色國安人員呢?
有沒有掩護藍色凶手逃逸.

以上推論這麼合理, 連宋會不會查呢? 不會.
所以更基極搞319真造會主導辦案.

劉邦友案, 彭婉如案仍沉冤待雪, 這些人就不急.
陳文成命案, 林義雄滅門案, 江南案, 這些凶手就
更不急了.

===

還有另一種說法, 說是賭盤組頭搞319槍擊, 這個我們
可以來討論:

在媒體一面倒歌訟連宋必贏的時候, 賭連宋贏的多,
還是阿扁? 依媒體報導, 賭連宋的比較多.
(2000年大選, 2004年大選, 都証明民調全都灌了水,
成為泛藍的造勢工具)

如果一個組頭想大賺一票, 那麼該槍擊的對象應該是
連宋, 讓阿扁當選, 而不是槍擊阿扁.

或許又有人說, 阿扁中槍反而當選.

那是不負責任的說法...

要決定選舉結果, 必須造成一方 "無法參選".

拿土製槍, 只打中移動車上目標衣物內的肚皮, 其
機率微乎其微, 這不是賭博作弊者願意賭的心態, 尤其
^^^^^^^^^^^^
面對支持人群和國安人員那麼大的風險.

我認為賭徒做案的機率十分的低, 用非專業的土槍,
其實只是凶手想誤導出這樣的結果.
Post by ªü ¹F ¥Ž ŠÑ ªê
Post by €@¬y£®€p«C«C
我們是需要強而有力的在野黨
但是絕對不是國民黨跟親民黨。
--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:61.64.*
€µ€ÑŠYœ­µæ€F¶Ü
2004-12-01 10:05:34 UTC
Permalink
※ 引述《pasd (san)》之銘言:
我不相信
不一定可以治理好,但是一定可以毀滅這個國家...
--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw> ◆ From: 140.121.196.34
Homeless Child
2004-12-01 10:18:13 UTC
Permalink
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
Post by ªü ¹F ¥Ž ŠÑ ªê
鳥籠公投離譜??噗......
既然離譜 阿扁怎麼還照著離譜的公投法 辦公投呢?? 這不是犯賤嗎
泛賤的, 是國親版鳥籠公投, 能從鳥籠公投中找出出路, 是泛綠
厲害的地方, 不但辦成公投, 也讓全國人民了解, 國親根本就沒
有誠心通過公投.
更重要的是讓全國人民了解,公投的結果政府可以完全不甩
這不只是鳥籠,還是個無聊沒用讓大家投爽的自慰公投法
--
* Post by GodDog from ip24-250-224-38.ga.at.cox.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
123
2004-12-01 11:34:15 UTC
Permalink
泛綠沒過半 照樣停建核四

泛綠沒過半 照樣舉行公投
--
* Post by warry from 218-162-177-59.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
123
2004-12-01 11:43:53 UTC
Permalink
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
1. 如果你 "相信" 國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 國民黨 "如果" 執政時能做的好, 也是因為泛藍過半.
2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是動亂國家的一方, 那就更應該讓
泛綠過半, 終止連宋亂象.
泛綠沒過半 照樣停建核四
泛綠沒過半 照樣舉行公投
請解釋
--
* Post by warry from 218-162-177-59.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
MM
2004-12-01 14:22:37 UTC
Permalink
※ 引述《wefun (今天吃蔬菜了嗎)》之銘言:
Post by €µ€ÑŠYœ­µæ€F¶Ü
※ 引述《pasd (san)》之銘言:
我不相信
不一定可以治理好,但是一定可以毀滅這個國家...
阿扁拿到政權,在野黨太差失去監督平衡時的優點,

1.可以鎖國,台灣最大,只要知道台灣愛台灣就好
吃的自產自銷,電影漫畫娛樂看自己的就好,車子國產最好。
台灣以外的國家都是屎,鼻屎還是牛屎都是屎,都不用理他們
2.學生壓力太大?
選阿扁從此學生只要跟台灣無關的都可以不用學。
另外,國字注音是敵國學術,學了就是不愛台。
各種學術及技術只要不是台灣的都不用學,
老師敢當人就是不愛台。
3.台海安全?人民生活安全?亞太安全?
只要愛台灣,扁皇會保佑我們的。
亞太情勢?關台灣屁事,那不是我們家裡的事。
4.天災問題?
沒錢重建啦,用講的就解決了。我們要讓山林休息。
所以住山上的人民要有心靈涵養。
政府說了算。她們餓死是為政府犧牲沒關係。
5.振興經濟?
沒聽見過那個政客發表過意見.........
看到的現象
錢不夠?馬上立法徵稅就好啦。
那個窮到餓死的就算了,敢出來犯案的就槍斃好啦。
6.警察制度可以廢除。
因為議員有教我們,只要生氣不爽,就可以動手幹架,自己解決
大聲的,拳頭大,夠兇的贏人。
所以小朋友在街上看人不爽可以扁人,
人家超你車,心理不爽也可以砍人,老師敢管你就修理他。
最多砍完人說聲對不起,很後悔,有在反省就好。

--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw> ◆ From: 218-168-176-108.dynamic.hinet.net
ysh
2004-12-01 14:44:28 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)¡n€§»Êš¥¡G
: : ®³§A·Rªº "¥xÆW"šÓžÕ?
: : §A¯uªº·RŠo¶Ü?»G±Ñ³t«×ŠpŠ¹§Öªº¬FÄÒ§A€]Ä@·NÅý¥L­ÌžÕ?
: ¬Oªº¡A
: ŠpªG¥uŠ³§¹¥þ»G±Ñªº°ê¿ËšâÄÒ¥i¿ïŸÜ
: §Ú€Q€ÀÄ@·NÅý¥Á¶iÄÒ©ñ€âžÕžÕ¬Ý
: œÐ€ä«ùªxºñ¹L¥b
: ÁÂÁ¡C
©ñ€âžÕžÕ¬Ý?»~€JÂOªLªº€p¥Õšß!¥xÆWšìÂà90«×ªº§ù¥¿³Ó!
ªá±Œ€H¥ÁŠåŠœ¿úªº®ïµX!²@µLžÛ«Hªº³¯€ô«ó!ÄÛ±i¶[±¯ªº§d²Q¬Ã!
ŠÛ§Ú¿±µÈšì·¥ÂIªºªL¥ÉÊ^?«Ü©êºp!°ê¥ÁÄÒÄêŠý¬O€H€~¥i€ñ§A­ÌŠh±oŠh!
ŠÓ¥Á¶iÄҰ߀@·|°µªºšÆ~¿ïÁ|!§Ú°Q¹œ°ê¥ÁÄÒŠý¬O§ó¹œŽc¥Á¶iÄÒ!
¹çÄ@Š³€H¯àšî¿Å¥L€]€£Ä@Åý³o­ÓŽc¬rªº¬FÄÒ¬°©Ò±ý¬°!
ÄêŠÜ€ÖÅý¥xÆWŠw©MŒÖ§Q€FŽX€QŠ~,¬r«oÅý¥xÆW°ÊÀú€£Šw€F¥|Š~!
¥ŒšÓ¥|Š~ŠU€è­±·|Ä~ÄòŽc€Æ!³o¬O€@©wªº!Š]¬°°ò¥»€W¥Á¶iÄÒªº°õ¬F¯à€O¬OÁͪñ©ó¹s!

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[218-170-145-180.dynami]
ysh
2004-12-01 14:48:56 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cs.nthu.edu.tw (ªü ¹F ¥Ž ŠÑ ªê)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: > how¥S
: > §Úı±o§A»¡ªºÆZŠ³¹D²z
: > Šý¬O§AªººâœLžÌŠü¥G±N²{€µªºŠb³¥ÄÒ¡A
: > €]ŽN¬O°ê¿ËšâÄÒªñ¥G€£¥i²z³ëªº€Ï¹ïºâ¶i¥h
: > °ê¿Ë€w€£¬O¥¿±`ªºŠb³¥ÄÒ¡A
: > ³oŽXŠ~¥ú¬OijšÆªÅÂà³yŠš°ê®a€º¯ÓªºšÒ€l€Ñ€Ñ€Wºt
: > ÁÙ²£¥Í€@³sŠêÂ÷ÃКƥóŠp³Ìªñªº³ŸÅ¢€œ§ë¡B¯uœÕ·|¡BŽcœè©Ù¶Â©ñžÜµ¥
: ³ŸÅ¢€œ§ëÂ÷ÃÐ??ŒP......
: ¬JµMÂ÷ÃÐ ªü«ó«ç»òÁÙ·ÓµÛÂ÷ÃЪº€œ§ëªk ¿ì€œ§ë©O?? ³o€£¬O¥Çœâ¶Ü
: ¯uœÕ·|Â÷ÃÐ??? ŒP.......
: µ¥§A¥ý[¥¿±`¥BŠX²z]ªºžÑÄÀ§¹¬°Ô£319ºjÀ»·í€Ñ €W€d­Óĵ€O
: «ošSŠ³Šb1€ÀÄÁ€§€º«ÊÂê²{³õ! ³o€~¬O€Ñ€jªºÂ÷ÃаÚ!!!
: > §Ú­Ì¬O»Ý­n±jŠÓŠ³€OªºŠb³¥ÄÒ
: > Šý¬OµŽ¹ï€£¬O°ê¥ÁÄÒžò¿Ë¥ÁÄÒ¡C
stella¬OŒÐ·Çªººñ«ó°g!©Ù¶Â?¥Á¶iÄҳ̷|€F!
¿ï«e€£¬O»¡³sŸÔªº°]²£Š³ŠnŽX­Ó²y³õ€j,šÆ«áÃÒ©úŠo­Ì¿ù€F!
Šýºñø¿Àt«ç»òªí¥Ü!§¹¥þšSŠ³¹Dºp,¥u¬O»¡€pŒÆÂIÂI¿ùŠÓ€w!
€Ñ­þ!€@­ÓÁ`²Î³ºµMŽ±ŠpŠ¹µL®¢!Šý¬O€ŽµMŠ³³\Šh€H€ä«ùµL®¢ªº€H!
©ñ¥ô¥L­ÌÄ~ÄòµL®¢€U¥h!ŠpªG¥L­ÌŠ³©Û€lŽNžÓÅýÂźñ€µŠ~¿ï²Œ³£Ãø¬Ý!
ÅýºñÀ窺ªŸ¹D¿ï¥Á¬OŠ³²Ž·úªº!€£¹L«ÜÅãµMªº¥L­Ì¥þ³£¬OªŒ¥Øªº!

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[218-170-145-180.dynami]
ysh
2004-12-01 14:59:21 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)¡n€§»Êš¥¡G
: : ®³§A·Rªº "¥xÆW"šÓžÕ?
: : §A¯uªº·RŠo¶Ü?»G±Ñ³t«×ŠpŠ¹§Öªº¬FÄÒ§A€]Ä@·NÅý¥L­ÌžÕ?
: ¬Oªº¡A
: ŠpªG¥uŠ³§¹¥þ»G±Ñªº°ê¿ËšâÄÒ¥i¿ïŸÜ
: §Ú€Q€ÀÄ@·NÅý¥Á¶iÄÒ©ñ€âžÕžÕ¬Ý
: œÐ€ä«ùªxºñ¹L¥b
: ÁÂÁ¡C
§A¬OªŒŒC«È¶Ü?€£!§A€£°t!Š]¬°ªŒŒC«È²ŽªŒ€ß€£ªŒ!
§A!€wžg§¹¥þ¬Ý€£š£ºñªºÄê!§¹¥þÄ@·NÅý¥L­ÌÄ~Äò±N°ê±Nª±€U¥h!
ŠhµL¯àªº€@­Ó¬F©²°Ú!sarsÀ³žÓ¥i¥HŠ³®ÄªºšŸ€î!
Šý¬O¥L­ÌŠpŠó³B²z?€£­n€S±Àšì¥x¥_¥«!ŠpªG·íªì¥L­ÌŠnŠnªº§@šŸ¬Ì!
«ç»ò·|Åý­»Žä±a­ìªÌ¶išÓ¶ÇŒœ!€£¥ÎŸÔª§ŽNÅý¥þ°ê°ê³Ž€J¥Í©R°]²£ªº«Â¯Ù!
³oŒËªº¬F©²°Z¥u¬O€@­ÓÄêŠr¯à§Î®eªº!§AÄ@·NÅý¥L­ÌžÕžÕ¬Ý?
«¢!Šn²M·¡ªºž£€l!Šn©ú«Gªº©Û€l°Ú!

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[218-170-145-180.dynami]
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-01 16:30:18 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.cs.nthu.edu.tw (阿 達 打 老 虎)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: > how兄
: > 我覺得你說的蠻有道理
: > 但是你的算盤裡似乎將現今的在野黨,
: > 也就是國親兩黨近乎不可理喻的反對算進去
: > 國親已不是正常的在野黨,
: > 這幾年光是議事空轉造成國家內耗的例子天天上演
: > 還產生一連串離譜事件如最近的鳥籠公投、真調會、惡質抹黑放話等
: 鳥籠公投離譜??噗......
: 既然離譜 阿扁怎麼還照著離譜的公投法 辦公投呢?? 這不是犯賤嗎

民進黨一直在推動公投法上努力,即使是鳥籠公投,也要踏出公投的第一步
因為在泛藍的阻撓下,要達到民進黨公投的目標根本遙遙無期,
這叫退而求其次,不叫犯賤。

: 真調會離譜??? 噗.......
: 等你先[正常且合理]的解釋完為啥319槍擊當天 上千個警力
: 卻沒有在1分鐘之內封鎖現場! 這才是天大的離譜啊!!!

一分鐘之內封鎖現場!!??
閣下真是愛說笑,一分鐘之內...連槍傷或鞭炮導致受傷都還沒搞清楚呢。


: > 我們是需要強而有力的在野黨
: > 但是絕對不是國民黨跟親民黨。

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-169-218-227.dynamic.hinet.net
³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2004-12-01 17:11:43 UTC
Permalink
Post by €@¬y£®€p«C«C
: 鳥籠公投離譜??噗......
: 既然離譜 阿扁怎麼還照著離譜的公投法 辦公投呢?? 這不是犯賤嗎
民進黨一直在推動公投法上努力,即使是鳥籠公投,也要踏出公投的第一步
因為在泛藍的阻撓下,要達到民進黨公投的目標根本遙遙無期,
這叫退而求其次,不叫犯賤。
: 真調會離譜??? 噗.......
: 等你先[正常且合理]的解釋完為啥319槍擊當天 上千個警力
: 卻沒有在1分鐘之內封鎖現場! 這才是天大的離譜啊!!!
一分鐘之內封鎖現場!!??
閣下真是愛說笑,一分鐘之內...連槍傷或鞭炮導致受傷都還沒搞清楚呢。
其實一分鐘內封鎖現場是應該做的, 但是為什麼國安特勤人員, 不但沒
擋子彈, 數小時過去了, 也沒封鎖現場呢?

離譜到讓人疑懷, 泛藍的國安人員, 是否故意對泛藍屬性的殺手放水.

還有其他疑點, 不得不讓人思考, 阿扁被暗殺如果成功, 對誰選情最有利.

319秘辛
=======


為什麼深藍的彭子文要用心研究如何暗殺總統???

深藍彭子文將軍幾個月前曾經與某媒體一起探勘總統官邸
週邊高樓的狙擊地點,而且還上電視節目細數一些總統被
刺殺的可能方法。

或許這就是319凶手對總統保安如此熟悉, 沒被當場抓出來
的主要原因.

http://www.newtaiwan.com.tw/news.asp?Serial=0120040909315&
Class=%E8%A9%B1%E9%A1%8C%E6%8E%92%E8%A1%8C%E6%A6%9C

陳鳳麟自首洩密 彭子文失聯

媒體披露國安局特勤中心後勤組上校陳鳳麟,因為洩漏
總統安全機密給前特勤中心執行長彭子文,而自首被捕
的消息,近年來常常上遍各類新聞評論節目的彭子文頓
時再度成為媒體追蹤的焦點。據了解,彭子文在陳鳳麟
二十日向當局自首當天之後,即與外界失聯,沒有公開
露面,整個案情相當不單純。


一位常常邀彭子文上評論節目的TVBS前新聞製作人低調
表示,新聞節目喜歡邀彭子文上節目,並不是因為他有
專業或者內幕,而是因為彭子文一直不怕被告。

因為他不在乎被告,所以言論大膽,一些遊走在軍事機
密邊緣的內幕或者看法,雖然讓一些電視製作人捏一把
冷汗,但是看在收視率以及獨家的誘惑之下,彭子文還
是成為新聞評論節目的最愛。

據指出,彭子文不但不怕被告,而且常常身上攜帶一大
^^^^^^^^^^^^
堆他自稱的機密文件,到處散發給記者或者主持人,一
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
些對於軍事機密有一點概念的媒體記者往往避之唯恐不
及,彭子文還是樂此不疲。

彭子文不只向陳鳳麟拿一些有關第一家庭的行程與警衛
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
隨扈機密,而且還大剌剌帶著媒體記者到處刺探總統安
^^^^^^^^
全防護的漏洞。

幾個月前曾經與某媒體一起探勘總統官邸週邊高樓的狙
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
擊地點,而且還上電視節目細數一些總統被刺殺的可能
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
方法,即使在言論自由開放受到憲法保障的美國,也沒
^^^^
有這種例子。此次國防部總政戰局在陳邦治指揮之下,
開始對彭子文的行為進行處理,其實算是遲來的正義。
(陳宗逸)


看完了上面報導, 還會覺得我的推論離譜嗎?


我的推論, 全是根據已知的事實, 決不是捕風捉影的結果.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
並且接受挑戰很久了, 沒有人成功反駁.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

阿扁要如何在319現場眾目睽睽下變出夾克上的彈孔?

其實很簡單, 泛藍派出殺手, 利用彭子文剌探到的軍情就可以
詳細掌握總統行縱, 當天的保安計劃和車輛狀況.

再利用藍色傾向的國安人員, 故意不封鎖現場, 以利藍色凶手逃手...

當天國安人員並沒有封鎖現場, 數月後, 爆發陳鳳麟洩漏軍情
給昔日長官彭子文的洩密案, 彭子文不但探得軍情, 還取得文
件. 而且, 彭子文只是個案嗎? 國安人員多的是泛藍.

彭子文曾說過, 不為李登輝擋子彈, 也不誨言他反扁.
陳鳳麟也說了, 國安特勤人員有些藍色人不喜歡阿扁,
對綠色執政感到反感...

再加上連宋選情告急, 動機和管道都有了.

不可能嗎? 高度可能.

請再思考:


1. 如果槍擊是做假, 請問如何用土製手槍, 打中位在車速30公里
的車上, 穿著夾克, 身體左右揮手幌動的目標, 而且是在夾克
內看不到的肚皮? 重點還要保証不能讓目標掛點.

2. 如果1真的成立, 連宋怎麼不敢親身証明? 心虛了嗎?
如果不能証明1能成立, 如何証明這是假槍擊?

3. 既是作假, 中槍當時為什麼不當場倒下, 假裝血流如注
, 好博取同情? (PS.除非候選人死亡, 選舉不會停止)

4. 既然是要造假博取同情, 又何必堅持走進奇美, 不躺著
裝昏裝可憐, 藉以博取同情?

再補充:

國安特勤人員洩密案, 彭子文剌探總統軍情, 並取得許多文件,

這証明:

1. 阿扁身邊的貼身護衛, 仍有許多是泛藍的, 這如何對319作假?

2. 泛藍人士, 可以輕易取得總統行程和防衛計劃, 當然可以
知道車行路徑, 車輛無防彈, 輕易的策劃刺殺.

3. 連宋情勢大好?? 台灣的民調有一個特色, 就是 "不準".
2000年民調連戰第一, 結果呢?

雖然不準, 但有一個固定的趨勢, 就是連宋得票會比民調低.
而扁會比民調高.

當藍綠民調接近, 連宋有多心急, 可以想見, 更別提2006制憲
泛藍和中共都覺得如芒剌在背.

連宋有智慧嗎?
從319以來, 連宋做了多少傻事, 讓泛藍形象儘失, 準政變都敢,
有什麼做不出來呢?

以上推論至為合理, 你們藍友想過了嗎?
Post by €@¬y£®€p«C«C
如果誠如你說..
是泛藍做的..
致人於死地的方式...
應該
80% 的火藥裝填是凶手試射後的結果, 經凶手測試
和背景鞭炮聲音量接近.

不射擊頭部, 是因為手一舉高就會被人發現, 腹部
一樣可以致命.

沒有封鎖現場, 為什麼不問問那些藍色國安人員呢?
有沒有掩護藍色凶手逃逸.

以上推論這麼合理, 連宋會不會查呢? 不會.
所以更基極搞319真造會主導辦案.

劉邦友案, 彭婉如案仍沉冤待雪, 這些人就不急.
陳文成命案, 林義雄滅門案, 江南案, 這些凶手就
更不急了.

===

還有另一種說法, 說是賭盤組頭搞319槍擊, 這個我們
可以來討論:

在媒體一面倒歌訟連宋必贏的時候, 賭連宋贏的多,
還是阿扁? 依媒體報導, 賭連宋的比較多.
(2000年大選, 2004年大選, 都証明民調全都灌了水,
成為泛藍的造勢工具)

如果一個組頭想大賺一票, 那麼該槍擊的對象應該是
連宋, 讓阿扁當選, 而不是槍擊阿扁.

或許又有人說, 阿扁中槍反而當選.

那是不負責任的說法...

要決定選舉結果, 必須造成一方 "無法參選".

拿土製槍, 只打中移動車上目標衣物內的肚皮, 其
機率微乎其微, 這不是賭博作弊者願意賭的心態, 尤其
^^^^^^^^^^^^
面對支持人群和國安人員那麼大的風險.

我認為賭徒做案的機率十分的低, 用非專業的土槍,
其實只是凶手想誤導出這樣的結果.--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:61.64.*
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-01 17:12:01 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: : 是的,
: : 如果只有完全腐敗的國親兩黨可選擇
: : 我十分願意讓民進黨放手試試看
: : 請支持泛綠過半
: : 謝謝。
: 放手試試看?誤入叢林的小白兔!台灣到轉90度的杜正勝!
: 花掉人民血汗錢的殷琪!毫無誠信的陳水扁!囂張跋扈的吳淑珍!
: 自我膨脹到極點的林玉体?很抱歉!國民黨爛但是人才可比你們多得多!
: 而民進黨唯一會做的事~選舉!我討厭國民黨但是更厭惡民進黨!
: 寧願有人能制衡他也不願讓這個惡毒的政黨為所欲為!
: 爛至少讓台灣安和樂利了幾十年,毒卻讓台灣動盪不安了四年!
: 未來四年各方面會繼續惡化!這是一定的!因為基本上民進黨的執政能力是趨近於零!

要剷除五十年的黨國機器,要剷除五十年的黑金体系
要改革、要推行新政,當然一定或多或少會造成社會的動盪
尤其是守舊勢力冥頑不靈的抵抗,更是會造成混亂。
萬事起頭難,與其繼續爛下去,我們還是選擇換人做做看。
這是多數台灣人的心聲,所以阿扁才連選連任。
要爛不要獨的人,畢竟已經愈來愈少數了。

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-169-218-227.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-01 17:13:37 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.cs.nthu.edu.tw (阿 達 打 老 虎)》之銘言:
: : 鳥籠公投離譜??噗......
: : 既然離譜 阿扁怎麼還照著離譜的公投法 辦公投呢?? 這不是犯賤嗎
: : 真調會離譜??? 噗.......
: : 等你先[正常且合理]的解釋完為啥319槍擊當天 上千個警力
: : 卻沒有在1分鐘之內封鎖現場! 這才是天大的離譜啊!!!
: stella是標準的綠扁迷!抹黑?民進黨最會了!
: 選前不是說連戰的財產有好幾個球場大,事後證明她們錯了!
: 但綠蠵龜怎麼表示!完全沒有道歉,只是說小數點點錯而已!

錯?錯在哪裡
即使小數點點錯了
連戰的財產還是有好幾個球場大啊
呵呵∼

: 天哪!一個總統竟然敢如此無恥!但是仍然有許多人支持無恥的人!
: 放任他們繼續無恥下去!如果他們有招子就該讓藍綠今年選票都難看!
: 讓綠營的知道選民是有眼睛的!不過很顯然的他們全都是盲目的!

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-169-218-227.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-01 17:22:28 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: : 是的,
: : 如果只有完全腐敗的國親兩黨可選擇
: : 我十分願意讓民進黨放手試試看
: : 請支持泛綠過半
: : 謝謝。
: 你是盲劍客嗎?不!你不配!因為盲劍客眼盲心不盲!
 ︿︿︿︿︿︿

偶真的不是,
真的!
不用再問偶了^^
 
: 你!已經完全看不見綠的爛!完全願意讓他們繼續將國將玩下去!
: 多無能的一個政府啊!sars應該可以有效的防止!
: 但是他們如何處理?不要又推到台北市!如果當初他們好好的作防疫!

不是推不推的問題,的確就是台北市搞的全國烏煙瘴氣
要不是台北市不跟中央配合
要不是馬英九一意孤行...
又要不是某些人一直和中共裡應外合阻撓台灣加入世衛

: 怎麼會讓香港帶原者進來傳播!不用戰爭就讓全國國陷入生命財產的威脅!

馬後炮人人會放,
美國就沒有sars嗎? 日本也讓sars病患去旅遊啊
放馬後炮有效嗎

: 這樣的政府豈只是一個爛字能形容的!你願意讓他們試試看?
: 哈!好清楚的腦子!好明亮的招子啊!

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-169-218-227.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-01 17:38:15 UTC
Permalink
※ 引述《"連站 ... 都站不穩" <***@bbs.openfind.com.tw>》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: > 民進黨一直在推動公投法上努力,即使是鳥籠公投,也要踏出公投的第一步
: > 因為在泛藍的阻撓下,要達到民進黨公投的目標根本遙遙無期,
: > 這叫退而求其次,不叫犯賤。
: > 一分鐘之內封鎖現場!!??
: > 閣下真是愛說笑,一分鐘之內...連槍傷或鞭炮導致受傷都還沒搞清楚呢。
: 其實一分鐘內封鎖現場是應該做的, 但是為什麼國安特勤人員, 不但沒
: 擋子彈, 數小時過去了, 也沒封鎖現場呢?
: 離譜到讓人疑懷, 泛藍的國安人員, 是否故意對泛藍屬性的殺手放水.
: 還有其他疑點, 不得不讓人思考, 阿扁被暗殺如果成功, 對誰選情最有利.

泛藍的國安人員 口口聲聲不願保護李登輝、陳水扁
即使有什麼惡意的疏忽,也不令人訝異。。。
--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-169-218-227.dynamic.hinet.net
¡}ŠW¬°DPP ¹ê€DLPP¡~)
2004-12-01 22:46:41 UTC
Permalink
: > Š]¬°ŠbªxÂŪºªýŒž€U¡A­n¹Fšì¥Á¶iÄÒ€œ§ëªº¥ØŒÐ®Ú¥»»»»»µLŽÁ¡A
: > ³o¥s°hŠÓšDšäŠž¡A€£¥s¥Çœâ¡C
: Ÿ×€lŒu, ŒÆ€p®É¹L¥h€F, €]šS«ÊÂê²{³õ©O?
: Â÷ÃКìÅý€HºÃÃh, ªxÂŪº°êŠw€H­û, ¬O§_¬G·N¹ïªxÂÅÄݩʪº±þ€â©ñ€ô.
: ÁÙŠ³šä¥LºÃÂI, €£±o€£Åý€H«äŠÒ, ªü«ó³Q·t±þŠpªGŠš¥\, ¹ïœÖ¿ï±¡³ÌŠ³§Q.
§YšÏŠ³€°»òŽc·Nªº²š©¿¡A€]€£¥O€H³Y²§¡C¡C¡C
³oºØ¥Õ¥ØªºžÞÅG°Šµü°£€F°ä§Ë²Â³J¥~¡AÀYŽß€£¬OžËš§»Gªº³£€£·|¬Û«H¡I

œÐ°Ý¡JŠ³¥ôŠó«ÊÂê²{³õªº«ü¥O€U¹F¶Ü¡H±qšÍœÃªø³¯ŠAºÖ¡B¥x«n¥«Äµ¹î§œ

§œªøŠó¬K°®¡B°êŠw§œ§œªøœ²ŽÂ©úšìÁ`²Î©²¯µ®Ñªøªôžq€¯¡Ašº€@Šì­tŠ³€U

¹F«üŽ§Åv­­ªº€U¹L³o­Ó«ü¥Ü¡HÃø©Çªôžq€¯­nŠb°OªÌ·|°œ¯º¡IÃø¹D³¯ŠAºÖ

¡BŠó¬K°®¡Bœ²ŽÂ©ú¡Bªôžq€¯³£¬OªxÂŪº¡H§Ú¬Ý¥L­Ì¬O¯uÄê°Õ¡ãOrz¡K¡K¡K
ysh
2004-12-02 10:43:37 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)¡n€§»Êš¥¡G
: : ©ñ€âžÕžÕ¬Ý?»~€JÂOªLªº€p¥Õšß!¥xÆWšìÂà90«×ªº§ù¥¿³Ó!
: : ªá±Œ€H¥ÁŠåŠœ¿úªº®ïµX!²@µLžÛ«Hªº³¯€ô«ó!ÄÛ±i¶[±¯ªº§d²Q¬Ã!
: : ŠÛ§Ú¿±µÈšì·¥ÂIªºªL¥ÉÊ^?«Ü©êºp!°ê¥ÁÄÒÄêŠý¬O€H€~¥i€ñ§A­ÌŠh±oŠh!
: : ŠÓ¥Á¶iÄҰ߀@·|°µªºšÆ~¿ïÁ|!§Ú°Q¹œ°ê¥ÁÄÒŠý¬O§ó¹œŽc¥Á¶iÄÒ!
: : ¹çÄ@Š³€H¯àšî¿Å¥L€]€£Ä@Åý³o­ÓŽc¬rªº¬FÄÒ¬°©Ò±ý¬°!
: : ÄêŠÜ€ÖÅý¥xÆWŠw©MŒÖ§Q€FŽX€QŠ~,¬r«oÅý¥xÆW°ÊÀú€£Šw€F¥|Š~!
: : ¥ŒšÓ¥|Š~ŠU€è­±·|Ä~ÄòŽc€Æ!³o¬O€@©wªº!Š]¬°°ò¥»€W¥Á¶iÄÒªº°õ¬F¯à€O¬OÁͪñ©ó¹s!
: ­n¶Ð°£€­€QŠ~ªºÄÒ°êŸ÷Ÿ¹¡A­n¶Ð°£€­€QŠ~ªº¶Âª÷Ê^št
: ­n§ï­²¡B­n±ÀŠæ·s¬F¡A·íµM€@©w©ÎŠh©Î€Ö·|³yŠšªÀ·|ªº°ÊÀú
: €×šä¬OŠu¶ՀO­ß¹x€£ÆFªº©è§Ü¡A§ó¬O·|³yŠš²V¶Ã¡C
: žUšÆ°_ÀYÃø¡A»PšäÄ~ÄòÄê€U¥h¡A§Ú­ÌÁÙ¬O¿ïŸÜŽ«€H°µ°µ¬Ý¡C
: ³o¬OŠhŒÆ¥xÆW€Hªº€ßÁn¡A©Ò¥Hªü«ó€~³s¿ï³s¥ô¡C
: ­nÄꀣ­n¿Wªº€H¡A²Š³º€wžg·UšÓ·U€ÖŒÆ€F¡C
§O€­€Q€£¯ºŠÊšB!ÄҰꀣ€À§A­Ì¥Á¶iÄÒ€]€£ŽqŠhÅý!
Á`²Î­ÝÄÒ¥D®u·íªì°ê¥ÁÄÒ³Q§A­Ìœ|ªºŠhºG!²{Šb©O?
«¢«¢!ªGµM¬Oºñø¿Àt¥Ã»·ÁYŠbŠÛ€vªºÀtŽßžÌ¬Ý¥@¬É!

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[220-140-59-154.dynamic]
ysh
2004-12-02 10:47:47 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)¡n€§»Êš¥¡G
: : stella¬OŒÐ·Çªººñ«ó°g!©Ù¶Â?¥Á¶iÄҳ̷|€F!
: : ¿ï«e€£¬O»¡³sŸÔªº°]²£Š³ŠnŽX­Ó²y³õ€j,šÆ«áÃÒ©úŠo­Ì¿ù€F!
: : Šýºñø¿Àt«ç»òªí¥Ü!§¹¥þšSŠ³¹Dºp,¥u¬O»¡€pŒÆÂIÂI¿ùŠÓ€w!
: ¿ù¡H¿ùŠb­þžÌ
: §YšÏ€pŒÆÂIÂI¿ù€F
: ³sŸÔªº°]²£ÁÙ¬OŠ³ŠnŽX­Ó²y³õ€j°Ú
: šþšþ¡ã
ªGµM¬O€£ªŸ¥@šÆªº€pºñ!€]Ãø©Ç§A·|€ä«ù¥L­Ì!
€ô·Ç¥iš£€@Ž³!ŽX­Ó²y³õ€j§AªŸ¹DŠ³Šh€Ö¶Ü?
šÆ¹ê¬d¥XšÓ«á³s§A­Ì»¡ªº€Q€À€§£ž³£€£šì!
ŠpªG¬O­ÓŠ³Ÿá·íªº€HŽN¹Dºp!€£¹L§A­Ì¬O€£ªŸ¹D"²Û·\"³ošâ­ÓŠr!
Š]¬°§A³sšþšþ³£¥Žªº¥XšÓ!«¢«¢!µL®¢ŠÜ·¥€F!
ªŒ¥Øªº€H¥Ã»·¬Ý€£²MšÆ¹ê!€]Ãø©Ç³¯€ô«ó·|¬°©Ò±ý¬°!

: : €Ñ­þ!€@­ÓÁ`²Î³ºµMŽ±ŠpŠ¹µL®¢!Šý¬O€ŽµMŠ³³\Šh€H€ä«ùµL®¢ªº€H!
: : ©ñ¥ô¥L­ÌÄ~ÄòµL®¢€U¥h!ŠpªG¥L­ÌŠ³©Û€lŽNžÓÅýÂźñ€µŠ~¿ï²Œ³£Ãø¬Ý!
: : ÅýºñÀ窺ªŸ¹D¿ï¥Á¬OŠ³²Ž·úªº!€£¹L«ÜÅãµMªº¥L­Ì¥þ³£¬OªŒ¥Øªº!

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[220-140-59-154.dynamic]
ysh
2004-12-02 10:51:01 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)¡n€§»Êš¥¡G
: : §A¬OªŒŒC«È¶Ü?€£!§A€£°t!Š]¬°ªŒŒC«È²ŽªŒ€ß€£ªŒ!
: ¡@¡s¡s¡s¡s¡s¡s
: °ž¯uªº€£¬O¡A
: ¯uªº!
: €£¥ÎŠA°Ý°ž€F^^
: ¡@
: : §A!€wžg§¹¥þ¬Ý€£š£ºñªºÄê!§¹¥þÄ@·NÅý¥L­ÌÄ~Äò±N°ê±Nª±€U¥h!
: : ŠhµL¯àªº€@­Ó¬F©²°Ú!sarsÀ³žÓ¥i¥HŠ³®ÄªºšŸ€î!
: : Šý¬O¥L­ÌŠpŠó³B²z?€£­n€S±Àšì¥x¥_¥«!ŠpªG·íªì¥L­ÌŠnŠnªº§@šŸ¬Ì!
: €£¬O±À€£±Àªº°ÝÃD¡AªºœTŽN¬O¥x¥_¥«·dªº¥þ°ê¯Q·Ï¿`®ð
: ­n€£¬O¥x¥_¥«€£žò€€¥¡°tŠX
: ­n€£¬O°š­^€E€@·N©tŠæ...
: €S­n€£¬O¬YšÇ€H€@ªœ©M€€Š@žÌÀ³¥~ŠXªýŒž¥xÆW¥[€J¥@œÃ
: : «ç»ò·|Åý­»Žä±a­ìªÌ¶išÓ¶ÇŒœ!€£¥ÎŸÔª§ŽNÅý¥þ°ê°ê³Ž€J¥Í©R°]²£ªº«Â¯Ù!
: °š«á¬¶€H€H·|©ñ¡A
: ¬ü°êŽNšSŠ³sars¶Ü¡H¡@€é¥»€]Åýsars¯f±w¥h®È¹C°Ú
¬ü°êšSÅý¥L§€€j!¬ü°êªºœÃ¥ÍžpªøšSŠbµo¥Í«eŽN«H»}¥¹¥¹ªº»¡€@€Á³£·Ç³ÆŠn€F!
¬ü°êªºÁ`²Î€£·|»¡¬ü°ê¬OºÖŠa¬OµŽ¹ï€£·|µo¥Íªº!
€é¥»€]€£·|!Šý©p­Ì°¶€jªºµL¯àªººñÀç©x­û«oÁ`¬OµLšÆ¹ê­Ó­ÓžØŠÛ€vŠæ!
Šý¹JšìšÆ±¡«o¬O»¡€£¥X­ÓžÑšM€èªk!€KŽx·Ë€]¬O,sars€]¬O!
: ©ñ°š«á¬¶Š³®Ä¶Ü
: : ³oŒËªº¬F©²°Z¥u¬O€@­ÓÄêŠr¯à§Î®eªº!§AÄ@·NÅý¥L­ÌžÕžÕ¬Ý?
: : «¢!Šn²M·¡ªºž£€l!Šn©ú«Gªº©Û€l°Ú!

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[220-140-59-154.dynamic]
ysh
2004-12-02 10:51:55 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)¡n€§»Êš¥¡G
: : §A¬OªŒŒC«È¶Ü?€£!§A€£°t!Š]¬°ªŒŒC«È²ŽªŒ€ß€£ªŒ!
: ¡@¡s¡s¡s¡s¡s¡s
: °ž¯uªº€£¬O¡A
: ¯uªº!
: €£¥ÎŠA°Ý°ž€F^^
§A¯uªº¬OœM€F!Š]¬°§Ú€wžg»¡§A€£¬O€F!
­ü!Šn­ÓœM€l°Ú!Ãø©Ç§A·|€ä«ù¥L€F!
: ¡@
: : §A!€wžg§¹¥þ¬Ý€£š£ºñªºÄê!§¹¥þÄ@·NÅý¥L­ÌÄ~Äò±N°ê±Nª±€U¥h!
: : ŠhµL¯àªº€@­Ó¬F©²°Ú!sarsÀ³žÓ¥i¥HŠ³®ÄªºšŸ€î!
: : Šý¬O¥L­ÌŠpŠó³B²z?€£­n€S±Àšì¥x¥_¥«!ŠpªG·íªì¥L­ÌŠnŠnªº§@šŸ¬Ì!
: €£¬O±À€£±Àªº°ÝÃD¡AªºœTŽN¬O¥x¥_¥«·dªº¥þ°ê¯Q·Ï¿`®ð
: ­n€£¬O¥x¥_¥«€£žò€€¥¡°tŠX
: ­n€£¬O°š­^€E€@·N©tŠæ...
: €S­n€£¬O¬YšÇ€H€@ªœ©M€€Š@žÌÀ³¥~ŠXªýŒž¥xÆW¥[€J¥@œÃ
: : «ç»ò·|Åý­»Žä±a­ìªÌ¶išÓ¶ÇŒœ!€£¥ÎŸÔª§ŽNÅý¥þ°ê°ê³Ž€J¥Í©R°]²£ªº«Â¯Ù!
: °š«á¬¶€H€H·|©ñ¡A
: ¬ü°êŽNšSŠ³sars¶Ü¡H¡@€é¥»€]Åýsars¯f±w¥h®È¹C°Ú
: ©ñ°š«á¬¶Š³®Ä¶Ü
: : ³oŒËªº¬F©²°Z¥u¬O€@­ÓÄêŠr¯à§Î®eªº!§AÄ@·NÅý¥L­ÌžÕžÕ¬Ý?
: : «¢!Šn²M·¡ªºž£€l!Šn©ú«Gªº©Û€l°Ú!

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[220-140-59-154.dynamic]
ysh
2004-12-02 10:54:20 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (€@¬y£®€p«C«C)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡m"³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­" <***@bbs.openfind.com.tw>¡n€§»Êš¥¡G
: : šä¹ê€@€ÀÄÁ€º«ÊÂê²{³õ¬OÀ³žÓ°µªº, Šý¬O¬°€°»ò°êŠw¯S¶Ô€H­û, €£ŠýšS
: : Ÿ×€lŒu, ŒÆ€p®É¹L¥h€F, €]šS«ÊÂê²{³õ©O?
: : Â÷ÃКìÅý€HºÃÃh, ªxÂŪº°êŠw€H­û, ¬O§_¬G·N¹ïªxÂÅÄݩʪº±þ€â©ñ€ô.
: : ÁÙŠ³šä¥LºÃÂI, €£±o€£Åý€H«äŠÒ, ªü«ó³Q·t±þŠpªGŠš¥\, ¹ïœÖ¿ï±¡³ÌŠ³§Q.
: ªxÂŪº°êŠw€H­û¡@€f€fÁnÁn€£Ä@«OÅ@§õµnœ÷¡B³¯€ô«ó
: §YšÏŠ³€°»òŽc·Nªº²š©¿¡A€]€£¥O€H³Y²§¡C¡C¡C
³¯€ô«óŠÛ€v·|Šb¥G¶Ü?¥¿°ÆÁ`²ÎŠPœøš®!€£¬ïšŸŒuŠç!
ŠÛ€v³£€£·RÅ@ŠÛ€v!Šn­ÓÁ`²Î°Ú!šSŠººâ¥LŠn¹B!
€£¹L§Ú³Y²§ªº¬O¥û€âœÃ€°»ò€£ºË·Ç¥LªºÀY°Ú!Š]¬°¥¿±`ªºÁ`²Î€@©w·|¬ïšŸŒuŠç°Ú!
²ö«D¥û€âŠ­ŽNªŸ¹D³¯€ô«ó€£¬ïšŸŒuŠç€F!

--
¡ÀOrigin:¡m Šš€j­p€€ BBS ¯ž ¡n[bbs.ncku.edu.tw] šÓ·œ:[220-140-59-154.dynamic]
¯«·ç®¶Šn¯«
2004-12-02 12:36:04 UTC
Permalink
Post by €@¬y£®€p«C«C
: 放手試試看?誤入叢林的小白兔!台灣到轉90度的杜正勝!
: 花掉人民血汗錢的殷琪!毫無誠信的陳水扁!囂張跋扈的吳淑珍!
: 自我膨脹到極點的林玉体?很抱歉!國民黨爛但是人才可比你們多得多!
: 而民進黨唯一會做的事~選舉!我討厭國民黨但是更厭惡民進黨!
: 寧願有人能制衡他也不願讓這個惡毒的政黨為所欲為!
: 爛至少讓台灣安和樂利了幾十年,毒卻讓台灣動盪不安了四年!
: 未來四年各方面會繼續惡化!這是一定的!因為基本上民進黨的執政能力是趨近於零!
要剷除五十年的黨國機器,要剷除五十年的黑金体系
要改革、要推行新政,當然一定或多或少會造成社會的動盪
尤其是守舊勢力冥頑不靈的抵抗,更是會造成混亂。
萬事起頭難,與其繼續爛下去,我們還是選擇換人做做看。
這是多數台灣人的心聲,所以阿扁才連選連任。
要爛不要獨的人,畢竟已經愈來愈少數了。
我認為改革 推行"好"的政策(不用"新"政,腐爛的這麼快還敢說新....)

基本上對社會造成的動盪是不會像現在那麼大的

動盪的原因是 執政者的出爾反爾 行政體系上下不一致
因選舉而炒作的族群問題
人心不再像以前一樣

為什麼覺得動盪? 是阿扁掃黑金掃到我家,我覺得很不安嗎?
還是我出門可能被綁架 停車不小心可能被人砍?
還是隔壁鄰居失業奉火燒自己?

你自己想想看吧

我覺得現在社會需要的是心靈改革 不是正名

而且最重要的一點 執政者一定要以身作則 成為典範--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw> ◆ From: Hu-37.che.nthu.edu.tw
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-02 17:08:12 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: : 要剷除五十年的黨國機器,要剷除五十年的黑金体系
: : 要改革、要推行新政,當然一定或多或少會造成社會的動盪
: : 尤其是守舊勢力冥頑不靈的抵抗,更是會造成混亂。
: : 萬事起頭難,與其繼續爛下去,我們還是選擇換人做做看。
: : 這是多數台灣人的心聲,所以阿扁才連選連任。
: : 要爛不要獨的人,畢竟已經愈來愈少數了。
: 別五十不笑百步!黨國不分你們民進黨也不惶多讓!
: 總統兼黨主席當初國民黨被你們罵的多慘!現在呢?
: 哈哈!果然是綠蠵龜永遠縮在自己的龜殼裡看世界!

民進黨有黨庫通國庫嗎
民進黨有把法院當自己開的嗎
民進黨有冒用國徽嗎

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-165-86-206.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-02 17:09:24 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: : 錯?錯在哪裡
: : 即使小數點點錯了
: : 連戰的財產還是有好幾個球場大啊
: : 呵呵∼
: 果然是不知世事的小綠!也難怪你會支持他們!
: 水準可見一斑!幾個球場大你知道有多少嗎?
: 事實查出來後連你們說的十分之ㄧ都不到!
: 如果是個有擔當的人就道歉!不過你們是不知道"羞愧"這兩個字!
: 因為你連呵呵都打的出來!哈哈!無恥至極了!
: 盲目的人永遠看不清事實!也難怪陳水扁會為所欲為!

小青青當然知道球場有多大,
不過....
你確定你知道連戰的財產有多少嗎^^ ^^
ccc~
--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-165-86-206.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-02 17:10:41 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: :  ︿︿︿︿︿︿
: : 偶真的不是,
: : 真的!
: : 不用再問偶了^^
: :  
: : 不是推不推的問題,的確就是台北市搞的全國烏煙瘴氣
: : 要不是台北市不跟中央配合
: : 要不是馬英九一意孤行...
: : 又要不是某些人一直和中共裡應外合阻撓台灣加入世衛
: : 馬後炮人人會放,
: : 美國就沒有sars嗎? 日本也讓sars病患去旅遊啊
: 美國沒讓他坐大!美國的衛生署長沒在發生前就信誓旦旦的說一切都準備好了!
: 美國的總統不會說美國是福地是絕對不會發生的!
: 日本也不會!但妳們偉大的無能的綠營官員卻總是無事實個個誇自己行!
: 但遇到事情卻是說不出個解決方法!八掌溪也是,sars也是!

你說的是傳入的預防,不是坐大的問題
況且不是說了嗎,會讓疫情坐大就是台北市跟中央的不配合導致
解決的方法中央沒做嗎? 但是馬英九有配合嗎

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-165-86-206.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-02 17:12:47 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.ncku.edu.tw (ysh)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: : 泛藍的國安人員 口口聲聲不願保護李登輝、陳水扁
: : 即使有什麼惡意的疏忽,也不令人訝異。。。
: 陳水扁自己會在乎嗎?正副總統同輛車!不穿防彈衣!
: 自己都不愛護自己!好個總統啊!沒死算他好運!
: 不過我訝異的是兇手衛什麼不瞄準他的頭啊!因為正常的總統一定會穿防彈衣啊!
: 莫非兇手早就知道陳水扁不穿防彈衣了!

阿扁的形象本來就很親民,

誰想的到泛藍會出這種狠招。

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-165-86-206.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-02 17:23:43 UTC
Permalink
¯«·ç®¶Šn¯«
2004-12-03 00:57:00 UTC
Permalink
³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2004-12-03 04:49:24 UTC
Permalink
我不相信
你不得不信, 因為:

1. 如果你真相信過去國民黨執政時做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 國民黨執政時如果能做的好, 也是因為泛藍過半.

2. 如果你認為現在國民黨是錯誤的, 是在動亂的一方, 那就更應該讓
泛綠過半, 終止連宋輸不起的亂相.

不論你相信或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
泛藍這種連自己的黨都治不好, 擁有巨大黨產卻發不出黨工錢的黨, 根
本無能無人, 沒有能力治國.

更何況, 他們主張投降式一中, 還反軍購, 大開共軍攻台之門.


--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:61.64.*
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-03 04:56:01 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.cs.nthu.edu.tw (神瑞振好神)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: > 那是當然,
: > 不過再加上連宋造亂的能力就不同囉。
: > 當然不是,
: > 覺得動盪是因為連宋之亂,政黨之爭,族群問題、國家認同混亂
: > 媒體天天播放這些畫面,誰不感覺不安?
: 兩個看法:
: 1.你很喜歡把責任歸咎到在野黨身上。不可否認,在一些法案上面,在野黨的確有
: 阻撓,但是自認改革的執政黨有堅守每一步嗎?如果自覺法案不能過半,至少也要
: 有去投票,但是連自己所號稱堅持的東西,都臨陣而退,有什麼資格批評。
: 再來,有些事情不需要經過立法院就能做的。要看看執政者腦袋裡把什麼看的
: 比較重要。
1.小青青不是喜歡把責任歸洽在在野黨身上,而是把 "在野黨的責任歸在在野黨身上"
這可不同喔^^
2.為什麼明知不能過關,還非得去投票? 立委就沒其他事可做了嗎
非得去跟為反對而反對的泛藍瞎耗。況且民進黨遇到應堅持的表決時,也從未退縮

: 2.媒體播的東西,就算有火上加油,是誰造成的?

你說呢? 該不會又是阿扁惹的禍吧 ^^ 哈~

: 一廂情願的公投 一廂情願的抵抗權
: 我相信執政者想幹嘛就幹嘛是眾所皆知的 只要有一點良心 改變自身言行
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
你這想法才叫一廂情願吧:)

: 增加民生經濟治安在心中的份量
: 你們恨之入骨的連宋根本就沒有抵抗的能力

這兩句話倒是很有道理。
應該努力的方向。

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 203-204-39-94.adsl.static.giga.net.tw
ªŠ¥÷
2004-12-03 05:03:56 UTC
Permalink
我也不信。但是泛綠不過半更亂我是肯定的。

※ 引述《***@bbs.cs.nthu.edu.tw (san)》之銘言:
: 我不相信
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 211.75.139.35
johncheng
2004-12-03 16:27:04 UTC
Permalink
: Ÿ×€lŒu, ŒÆ€p®É¹L¥h€F, €]šS«ÊÂê²{³õ©O?
: Â÷ÃКìÅý€HºÃÃh, ªxÂŪº°êŠw€H­û, ¬O§_¬G·N¹ïªxÂÅÄݩʪº±þ€â©ñ€ô.
: ÁÙŠ³šä¥LºÃÂI, €£±o€£Åý€H«äŠÒ, ªü«ó³Q·t±þŠpªGŠš¥\, ¹ïœÖ¿ï±¡³ÌŠ³§Q.
§YšÏŠ³€°»òŽc·Nªº²š©¿¡A€]€£¥O€H³Y²§¡C¡C¡C
§A·íªü«ó©Mªôžq€¯Šo­Ì¬O²Â³J¶Ì¥Ê¶Ü,šºšÇ¯S±¡€H­ûŠn€£Šn¥L­Ì·|€£ªŸ¹D¶Ü
€£­n¬°€FÅ@¥D¶Ã«ü±±€HŠn¶Ü
--
o ùÝùÞùÞùÞùÞùÞùÞùÞùßo¡C€ßÆF¥æ¬yªºŸôŒÙ žê°T¶Ç»Œªº¶éŠa «Ø¿v¹Ú·Qªº§O¹Ò o¡³¡C
¡Cùà»Ê¶Çùá¿v¹Ú§O¹Òùâ ¡C ¡Ýtelnet://bbs.mcu.edu.tw¡Ý o
¡³ùãùäùäùäùäùäùäùäù塳o From¡G61-228-23-21.dynamic.hinet¡C ¡³ ¡C¡C
johncheng
2004-12-04 16:21:36 UTC
Permalink
: §O€­€Q€£¯ºŠÊšB!ÄҰꀣ€À§A­Ì¥Á¶iÄÒ€]€£ŽqŠhÅý!
: Á`²Î­ÝÄÒ¥D®u·íªì°ê¥ÁÄÒ³Q§A­Ìœ|ªºŠhºG!²{Šb©O?
¥Á¶iÄÒŠ³ÄÒ®w³q°ê®w¶Ü
¥Á¶iÄÒŠ³§âªk°|·íŠÛ€v¶}ªº¶Ü
Žå¿üµO€§«e§åµûÀ˹î©xªºžÜ§AÅ¥šì€F¶Ü
¥Á¶iÄÒŠ³«_¥Î°êÀ²¶Ü
€£»Ý­n«_¥Î§a,¥Lªœ±µ­q©w·sªºŽNŠn,Š]¬°Šo­Ì®Ú¥»€£³Ÿ³o­Ó°êÀ²
--
o ùÝùÞùÞùÞùÞùÞùÞùÞùßo¡C€ßÆF¥æ¬yªºŸôŒÙ žê°T¶Ç»Œªº¶éŠa «Ø¿v¹Ú·Qªº§O¹Ò o¡³¡C
¡Cùà»Ê¶Çùá¿v¹Ú§O¹Òùâ ¡C ¡Ýtelnet://bbs.mcu.edu.tw¡Ý o
¡³ùãùäùäùäùäùäùäùäù塳o From¡G203-73-237-232.dialup.dyna¡C ¡³ ¡C¡C
€Ñ®ðÅܲD€F
2004-12-04 16:39:21 UTC
Permalink
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
我不相信
1. 如果你相信國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 國民黨執政時做的好, 是因為泛藍過半.
2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是在亂的一方, 那更應該讓
泛綠過半, 終止亂相.
不論你支持或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
泛藍這種, 連自己的黨都治不好, 錢發不出的黨, 根本沒有能
力治國, 更何況, 他們主張投降式一中, 還反軍購, 大開共軍
攻台之門.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2000 億的預算 泛綠讓之17分鐘ok
8億的預算 泛綠讓之5分鐘快閃
這就是泛綠過半的真面目
一個沒有監督政府能力的政黨會讓國家更好
鬼才相信

--
二千多億的國防預算17分鐘ok
八億多的預算可以五分鐘快閃
這就是我們的立委
這就是我們的泛藍泛綠
決定了
年底我也只投給無黨籍的
像泛藍泛綠這種垃圾讓人受夠了
如果你真的愛台灣就不應支持泛藍泛綠
這些人跟本是把我們人民的托付當垃圾
泛藍泛綠跟本就是賣台原兇也是一堆禍國殃民的政客聚集地
泛藍泛綠都嘛只會騙人
請大家就把票投給名不見經傳的無黨籍吧
讓泛藍泛綠席次加起來不過半
好讓泛藍泛綠能警愓一下
長那麼大了
連不該騙人的常識都不知道
真是可恥

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:211.74.*
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-04 17:20:14 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.mcu.edu.tw (johncheng)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: > 泛藍的國安人員 口口聲聲不願保護李登輝、陳水扁
: > 即使有什麼惡意的疏忽,也不令人訝異。。。
: 你當阿扁和邱義仁她們是笨蛋傻瓜嗎,那些特情人員好不好他們會不知道嗎
: 不要為了護主亂指控人好嗎

人心隔肚皮,如果沒出事,要怎麼知道?

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-165-92-112.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-04 17:24:01 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.mcu.edu.tw (johncheng)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: > 民進黨有黨庫通國庫嗎
: 不需把國庫的錢搬到黨庫去,他直接把國庫的錢當作自家的前來用
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
你這麼說有什麼依據嗎

: 反正他有用不完的政治獻金,國庫裡的錢就當作是他的投資資就好
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
請舉例吧!

: 例如政策買票或是付保護費
: > 民進黨有把法院當自己開的嗎
: 游錫焜之前批評檢察官的話你聽到了嗎
: > 民進黨有冒用國徽嗎
: 不需要冒用吧,他直接訂定新的就好,因為她們根本不鳥這個國徽
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
沒有做的事就不用說了吧!
至於叫國民黨要改黨徽,以免與國徽混淆,就表示他並非如你說的"不鳥"這個國徽


--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-165-92-112.dynamic.hinet.net
³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2004-12-04 17:49:05 UTC
Permalink
Post by €Ñ®ðÅܲD€F
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
1. 如果你相信國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 國民黨執政時做的好, 是因為泛藍過半.
2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是在亂的一方, 那更應該讓
泛綠過半, 終止亂相.
不論你支持或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
泛藍這種, 連自己的黨都治不好, 錢發不出的黨, 根本沒有能
力治國, 更何況, 他們主張投降式一中, 還反軍購, 大開共軍
攻台之門.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2000 億的預算 泛綠讓之17分鐘ok
8億的預算 泛綠讓之5分鐘快閃
這就是泛綠過半的真面目
一個沒有監督政府能力的政黨會讓國家更好
鬼才相信
別忘了, 泛藍是過半的, 任何泛藍反對的預算, 都不會過關.

在野黨怎麼不理性反對, 怎麼癱瘓政府, 就靠這一手.

今天泛藍過半, 如果認為2000億有問題卻又放水過關, 那麼還有什
麼理由叫人民再叫投泛藍.

現在泛藍就過半, 台灣這麼亂, 泛藍如果再過半, 台灣一定完蛋.


--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:203.67.*
€Ñ®ðÅܲD€F
2004-12-05 01:28:25 UTC
Permalink
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
Post by €Ñ®ðÅܲD€F
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2000 億的預算 泛綠讓之17分鐘ok
8億的預算 泛綠讓之5分鐘快閃
這就是泛綠過半的真面目
一個沒有監督政府能力的政黨會讓國家更好
鬼才相信
別忘了, 泛藍是過半的, 任何泛藍反對的預算, 都不會過關.
在野黨怎麼不理性反對, 怎麼癱瘓政府, 就靠這一手.
今天泛藍過半, 如果認為2000億有問題卻又放水過關, 那麼還有什
麼理由叫人民再叫投泛藍.
現在泛藍就過半, 台灣這麼亂, 泛藍如果再過半, 台灣一定完蛋.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
泛藍在的時候叫杯葛預算
泛藍不在的時候叫做放水過關
那請問一下你們泛綠的立委啥時才做事啊?
監督預算本來就是全立法院的職責
在野黨不在時
執政黨更有義務去監督政府
你們泛綠如何證明說你們有能力監督政府啊?
還把責任全推給泛藍
立法院的職責難到會因為黨派不同而有所不同嗎?
泛綠的立委跟本就是一堆不做事的人渣
如果你amulo 講的話成立的話
那就請陳水扁把總統一職廢掉
由過半的政黨的人來兼任總統
選一個因為不過半就會攤瘓的政府來幹嗎?
就問你泛綠有沒有這個種啦
我看是沒種啦
對了..沒過半的政黨立委就全辭掉
反正只不過是些不能做事的人渣
我們人民不需要不能做事的人渣
怎麼樣
首先你們泛綠的人渣立委快還錢
反正你們的立委是些不能做事的人渣
有沒有種還錢啦
我呸..找一堆借口幹嘛
還錢最重要


--
二千多億的國防預算17分鐘ok
八億多的預算可以五分鐘快閃
這就是我們的立委
這就是我們的泛藍泛綠
決定了
年底我也只投給無黨籍的
像泛藍泛綠這種垃圾讓人受夠了
如果你真的愛台灣就不應支持泛藍泛綠
這些人跟本是把我們人民的托付當垃圾
泛藍泛綠跟本就是賣台原兇也是一堆禍國殃民的政客聚集地
泛藍泛綠都嘛只會騙人
請大家就把票投給名不見經傳的無黨籍吧
讓泛藍泛綠席次加起來不過半
好讓泛藍泛綠能警愓一下
長那麼大了
連不該騙人的常識都不知道
真是可恥

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:211.74.*
johncheng
2004-12-05 05:06:00 UTC
Permalink
: §A·íªü«ó©Mªôžq€¯Šo­Ì¬O²Â³J¶Ì¥Ê¶Ü,šºšÇ¯S±¡€H­ûŠn€£Šn¥L­Ì·|€£ªŸ¹D¶Ü
€H€ß¹jš{¥Ö¡AŠpªGšS¥XšÆ¡A­n«ç»òªŸ¹D?
€S¬O€@­Ó©Ò¿×ªºŠX²zªºÃhºÃ
²{Šb¬O«ç»ò€F,Šb¬yŠæšSÃÒŸÚŽN±N€H©wžo«ü±±¶Ü
--
o ùÝùÞùÞùÞùÞùÞùÞùÞùßo¡C€ßÆF¥æ¬yªºŸôŒÙ žê°T¶Ç»Œªº¶éŠa «Ø¿v¹Ú·Qªº§O¹Ò o¡³¡C
¡Cùà»Ê¶Çùá¿v¹Ú§O¹Òùâ ¡C ¡Ýtelnet://bbs.mcu.edu.tw¡Ý o
¡³ùãùäùäùäùäùäùäùäù塳o From¡G211-74-98-246.adsl.dynamic¡C ¡³ ¡C¡C
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-05 08:12:34 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.mcu.edu.tw (johncheng)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.ee.ntu.edu.tw (一流ㄝ小青青)》之銘言:
: > 人心隔肚皮,如果沒出事,要怎麼知道?
: 又是一個所謂的合理的懷疑
: 現在是怎麼了,在流行沒證據就將人定罪指控嗎

是啊
從三二0開始流行耶

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-165-78-180.dynamic.hinet.net
¥j€µŠh€ÖšÆ¡A³£¥I¯ºœÍ€€
2004-12-05 08:17:25 UTC
Permalink
€€Š@»¡¡G¥x¿W §ÚŽN¥Ž
¥x¿W»¡¡G¿W€F ¥L€]€£Ž±¥Ž
€pŠÊ©m§ÚŠ³ºÃ°Ý
žU€@¥Ž€F ³oµ§±b œÖ¶R³æ¡H
€S ŠpŠó¶R³æ¡H
--
¡° Origin: ¥æ€jžê€u»ñ°Ä«°žê°T¯ž <bbs.csie.nctu.edu.tw> 
¡» From: 218-162-182-153.dynamic.hinet.net
ÀHœtŠÑ€H
2004-12-05 09:21:01 UTC
Permalink
中共說:台獨 我就打
台獨說:獨了 他也不敢打
小百姓我有疑問
萬一打了 這筆帳 誰買單?
又 如何買單?
--
真的打起來獨派大老都逃亡國外去了
只有走不了老百姓倒楣
沒有人會幫你買單
³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
2004-12-05 14:20:41 UTC
Permalink
我不相信
你不得不信, 因為:

1. 如果你相信國民黨執政做的比民進黨好, 就該讓泛綠過半,
因為, 如果國民黨執政時真能做的好, 也是因為泛藍過半.

2. 如果你認為國民黨是錯誤的, 是在亂的一方, 那更應該讓
泛綠過半, 終止亂相.

不論你相信或反對國民黨, 都該讓泛綠過半, 大家才有好日子.
泛藍這種連自己的黨都治不好, 黨工錢發不出的黨, 根本沒有能
力治國, 更何況, 他們主張投降式一中, 還反軍購, 大開共軍攻
台之門.--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:61.64.*
¥j€µŠh€ÖšÆ¡A³£¥I¯ºœÍ€€
2004-12-05 14:34:47 UTC
Permalink
Post by ysh
§Ú€£¬Û«H
1. ŠpªG§A¬Û«H°ê¥ÁÄÒ°õ¬F°µªº€ñ¥Á¶iÄÒŠn, ŽNžÓÅýªxºñ¹L¥b,
Š]¬°, ŠpªG°ê¥ÁÄÒ°õ¬F®É¯u¯à°µªºŠn, €]¬OŠ]¬°ªxÂŹL¥b.
ªxºñ¹L¥b, ²×€î¶Ã¬Û.
€£œ×§A¬Û«H©Î€Ï¹ï°ê¥ÁÄÒ, ³£žÓÅýªxºñ¹L¥b, €j®a€~Š³Šn€é€l.
ªxÂųoºØ³sŠÛ€vªºÄÒ³£ªv€£Šn, ÄÒ€u¿úµo€£¥XªºÄÒ, ®Ú¥»šSŠ³¯à
¥x€§ªù.
€€Š@»¡¡G¥x¿W §ÚŽN¥Ž
¥x¿W»¡¡G¿W€F ¥L€]€£Ž±¥Ž
€pŠÊ©m§ÚŠ³ºÃ°Ý
žU€@¥Ž€F ³oµ§±b œÖ¶R³æ¡H
€S ŠpŠó¶R³æ¡H
--
¡° Origin: ¥æ€jžê€u»ñ°Ä«°žê°T¯ž <bbs.csie.nctu.edu.tw> 
¡» From: 218-162-173-79.dynamic.hinet.net
Easy Use Easy Life
2004-12-05 15:15:44 UTC
Permalink
Post by Homeless Child
Post by ³s¯ž ... ³£¯ž€£Ã­
泛賤的, 是國親版鳥籠公投, 能從鳥籠公投中找出出路, 是泛綠
厲害的地方, 不但辦成公投, 也讓全國人民了解, 國親根本就沒
有誠心通過公投.
更重要的是讓全國人民了解,公投的結果政府可以完全不甩
這不只是鳥籠,還是個無聊沒用讓大家投爽的自慰公投法
你完全搞錯了泛藍立出來的公投法了
任何公投只有通過才對政府具有約束力
公投不過政府就可以不甩--


Easy use, easy life.


--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw> ◆ From: 61-217-50-137.dynamic.hinet.net
Easy Use Easy Life
2004-12-05 15:24:03 UTC
Permalink
Post by ªŠ¥÷
我也不信。但是泛綠不過半更亂我是肯定的。
真是道出問題的核心了
這就是很多人心中為啥要泛綠過半的答案
陳水扁做得不好又怎麼樣
由泛藍四年半來的表現
要如何讓人相信他們上台不會比陳水扁更爛

做不好換人做做看是對的
但前提是要換上來的不會比在上頭的爛才行
Post by ªŠ¥÷
: 我不相信
--


Easy use, easy life.


--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw> ◆ From: 61-217-50-137.dynamic.hinet.net
¥j€µŠh€ÖšÆ¡A³£¥I¯ºœÍ€€
2004-12-07 01:56:03 UTC
Permalink
ŠAµ¹°ê¥ÁÄÒ³oŒË·d€U¥h §Ú¬Ý¥xÆWŽN­n§¹€F.....
­n¬O°µ€£Šn šì®ÉÁ`²Î€j¿ï€£¿ï¥LŽNŠnªü......
³oŒË¥xÆW€~Š³Ävª§€O
ÁÙŠbÄF
šºšÇ€£¥iŠæªº¬FµŠ
Äx­x­n¬O€£§âÃö
€€µØ¥Á°êªº°]¬FŠ­«±€F
ªxºñ³o©Ûšä¹ê¥Î«ÜŠhŠž€F¡GšCŠž¶}€@šÇ€£¥i¯à¹ê²{ªºªÅÀY€ä²Œ
µM«áªxÂÅŽN¶Ì¶ÌŠa¡š¥H€Ñ€U°ê®a¬°€v¥ô¡š¥hŸ×
Ÿ×€F€§«á¡@ªxºñŠA¥Ž­Ó¡šŠA«ç»ò³¥ÆZ¡š¡@§â€ä²ŒšS§I²{ªº³d¥ô³£±Àµ¹ªxÂÅ
--
¡° Origin: ¥æ€jžê€u»ñ°Ä«°žê°T¯ž <bbs.csie.nctu.edu.tw> 
¡» From: 218-162-177-241.dynamic.hinet.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-07 02:45:28 UTC
Permalink
連宋已經反阿扁反到起肖了,想要當總統想瘋了。
把阿扁當成殺父仇人般來怨恨
任何事只要能傷害阿扁,再怎麼惡毐也沒關係
連颱風來都能高興成那樣,
小青青建議連戰趕快去戶政改名字,姓"連"名"總統"
以後大家叫他連總統,看他病狀是否會好一些。

※ 引述《***@bbs.ee.cycu.edu.tw (bartender)》之銘言:
: 希望他快過半 在野黨一直杯葛 很多民生法案 RTC 國家建設什麼的都不能進行
: 再給國民黨這樣搞下去 我看台灣就要完了.....
: 國民黨以前一黨獨大這麼多年了 現在讓別人好好做兩三年 會怎樣嗎
: 要是做不好 到時總統大選不選他就好阿......
: 還是那句話 希望綠營過半 到時趕快把一些民生計畫什麼的 快快通過...
: 這樣台灣才有競爭力
: ※ 引述《***@bbs.cs.nthu.edu.tw (神瑞振好神)》之銘言:
: : 兩個看法:
: : 1.你很喜歡把責任歸咎到在野黨身上。不可否認,在一些法案上面,在野黨的確有
: : 阻撓,但是自認改革的執政黨有堅守每一步嗎?如果自覺法案不能過半,至少也要
: : 有去投票,但是連自己所號稱堅持的東西,都臨陣而退,有什麼資格批評。
: : 再來,有些事情不需要經過立法院就能做的。要看看執政者腦袋裡把什麼看的
: : 比較重要。
: : 2.媒體播的東西,就算有火上加油,是誰造成的?
: : 一廂情願的公投 一廂情願的抵抗權
: : 我相信執政者想幹嘛就幹嘛是眾所皆知的 只要有一點良心 改變自身言行
: : 增加民生經濟治安在心中的份量
: : 你們恨之入骨的連宋根本就沒有抵抗的能力

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 203-204-39-94.adsl.static.giga.net.tw
A.J
2004-12-07 02:59:21 UTC
Permalink
³s§º€wžg€Ïªü«ó€Ïšì°_šv€F¡A·Q­n·íÁ`²Î·QºÆ€F¡C
§âªü«ó·íŠš±þ€÷€³€H¯ëšÓ«è«ë
¥ôŠóšÆ¥u­n¯à¶Ë®`ªü«ó¡AŠA«ç»òŽcËH€]šSÃö«Y
³s»ä­·šÓ³£¯à°ª¿³ŠššºŒË¡A
€p«C«C«Øij³sŸÔ»°§Ö¥h€á¬F§ïŠWŠr¡A©m"³s"ŠW"Á`²Î"
Šn€[€£š£ªº€p«C«CÁÙŠb¬Fªvª©°Ú¡H·Ó€ùžÓ§ï§ï€F¡AŠÑ¬OšºšÇ€ù¬Ý€£šì€°»ò
·sÂA©O¡C
: ŠAµ¹°ê¥ÁÄÒ³oŒË·d€U¥h §Ú¬Ý¥xÆWŽN­n§¹€F.....
: ­n¬O°µ€£Šn šì®ÉÁ`²Î€j¿ï€£¿ï¥LŽNŠnªü......
: ³oŒË¥xÆW€~Š³Ävª§€O
: : šâ­Ó¬Ýªk¡G
: : Š³¥h§ë²Œ¡AŠý¬O³sŠÛ€v©Òž¹ºÙ°í«ùªºªFŠè¡A³£Á{°}ŠÓ°h¡AŠ³€°»òžê®æ§åµû¡C
: : ŠAšÓ¡AŠ³šÇšÆ±¡€£»Ý­nžg¹L¥ßªk°|ŽN¯à°µªº¡C­n¬Ý¬Ý°õ¬FªÌž£³UžÌ§â€°»ò¬Ýªº
: : €ñžû­«­n¡C
: : 2.ŽCÅ錜ªºªFŠè¡AŽNºâŠ³€õ€W¥[ªo¡A¬OœÖ³yŠšªº¡H
: : ŒW¥[¥Á¥ÍžgÀÙªvŠwŠb€ß€€ªº¥÷¶q
: : §A­Ì«ë€§€J°©ªº³s§º®Ú¥»ŽNšSŠ³©è§Üªº¯à€O
--
============================================================================
±j­n­ž°_šÓªº€é€l¡A¥ŒšÓ€wžgŠ³¬Ýš£¡I €p«C«C
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
203-204-39-94.adsl.static.giga.net.tw
---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
€@¬y£®€p«C«C
2004-12-07 15:35:20 UTC
Permalink
※ 引述《"A.J" <***@supere.com.tw>》之銘言:
: "一流ㄝ小青青" <***@bbs.ee.ntu.edu.tw> 撰寫於郵件新聞:4FW2cf$***@bbs.ee.ntu.edu.tw...
: > 連宋已經反阿扁反到起肖了,想要當總統想瘋了。
: > 把阿扁當成殺父仇人般來怨恨
: > 任何事只要能傷害阿扁,再怎麼惡毐也沒關係
: > 連颱風來都能高興成那樣,
: > 小青青建議連戰趕快去戶政改名字,姓"連"名"總統"
: > 以後大家叫他連總統,看他病狀是否會好一些。
: 好久不見的小青青還在政治版啊?照片該改改了,老是那些舊片看不到什麼
: 新鮮呢。

好久不見呀hie兄:)

你不也還在?

呵呵~

--
============================================================================
強要飛起來的日子,未來已經有看見! 小青青
http://photo.pchome.com.tw/s01/islinia/
============================================================================
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 218-165-90-223.dynamic.hinet.net
继续阅读narkive:
Loading...